Confidențialitate

S.C. Black Goat Media S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la nr. 30015.

S.C. Black Goat Media S.R.L. respectă informațiile confidențiale furnizate de clienții noștri, nu vinde, nu închiriază și nu oferă unor terțe persoane aceste informații.

S.C. Black Goat Media S.R.L. solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul emiterii documentelor fiscale și finalizării comenzilor.

Pentru orice informație referitoare la datele tale cu caracter personal, poți să ne contactezi la adresa de e-mail contact@imprime.ro.

 

1. Informare privind protecția datelor cu caracter personal

În concordanță cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată ulterior, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Black Goat Media S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către clienți.

Legea nr. 677/2001 asigură dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. În același timp, deții dreptul de a te opune prelucrării datelor personale care te privesc și poți solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesară o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa de email contact@imprime.ro.

 

2. Colectarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de către clienți este necesară pentru emiterea documentelor fiscale, pentru livrarea produselor și furnizarea serviciilor. Lipsa acestor date conduce la imposibilitatea comandării și livrării/furnizării produselor/serviciilor dorite.

S.C. Black Goat Media S.R.L. are dreptul de a aduce modificări asupra conținutului și structurii site-ului fără a fi nevoie de preaviz.

Orice încercare de modificare a imaginilor sau informațiilor de pe site-ul www.imprime.ro, cu excepția celor făcute de deținătorul său legal, S.C. Black Goat Media S.R.L, fără acordul prealabil al S.C. Black Goat Media S.R.L., conferă dreptul unilateral și neechivoc ca S.C. Black Goat Media S.R.L. să se adreseze instanțelor legal competente pentru a sancționa aceste fapte.